Yıllarca belediye başkanlarından çılgın projeler, asfalt yollar, alt geçitler, üst geçitler bekledik. Bekledik de bekledik. Kimi yaptı sağ olsun, kimi yapmadı canı sağ olsun. Ama biz asıl beklememiz gerekeni beklemedik başkanlardan: Görevini yerine getirmek...

***

Siz “Yahu adam yol yaptı; kadın kaç tane projeyi hayata geçirdi, onu dağıttı, bunu yaptı!” demeden önce ne demek istediğimi anlatayım. Belediye başkanın görev ve yetkilerinin kanunla belirlendiğini biliyor muydunuz? Peki, o görev ve yetkilerin hiçbirinde bilmem kaç kilometre sıcak asfalt dökmek, en çılgın projeyi yapmak gibi maddeler olmadığını biliyor muydunuz?

***

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 37 Maddesi’nde belediye başkanının açıkça tanımı yapılır ve 38. Madde’de belediye başkanının görev ve yetkileri belirtilir. Bu maddenin tam 16 adet bendinde başkanın görev ve yetkileri tek tek sıralanır. Hiçbir bentte “proje” ifadesi geçmez. Bu bentlerde en çok “gelir, gider, bütçe, ödenek” ifadeleri geçer. Özetle, 38. Madde der ki belediye başkanın görevi parayı yönetmektir.

***

Gelelim o bentlere:

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

 ***

16 bentten oluşan bir kanun maddesinin 6 bendinin tamamen para yönetimiyle ilgili olduğunu gördük, ama son 30 yılda Tarsus’ta parayı yönetecek bu işin eğitimini almış bir belediye başkanı görmemiştik. Ta ki 31 Mart 2024 tarihine kadar...

***

En yakın rakibine 20 bin oy fark atarak 31 Mart yerel seçimlerinde Tarsus Belediye Başkanı seçilen Ali Boltaç, yurt dışında finans ve ekonomi alanlarında eğitim almış genç bir isim. Ekonominin ilmini öğrenmiş ve bunu kendi ticari faaliyetlerine başarıyla yansıtmış genç bir babanın, Tarsus’un belediye başkanı olması yıllar sonra Tarsus için gelen bir şanstır.

***

Hiçbir geçmiş dönem belediye başkanlarını eleştirmiyorum. Elbette bir belediye başkanının kimya bilmesi, tarım bilmesi ve tıpta uzman olması önemlidir. Ama, Tarsus’un ihtiyacı, yaraları iyileştirecek bir doktor değil; parayı yönetecek bir uzmandı. Ben demiyorum kanunlar diyor...

İSMET YİĞİT
Mersin Objektif