Son dönemde Mersin siyasi arenası oldukça hareketli geçiyor. Mersin'in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için birçok adım atılması gerektiği açık bir şekilde görülürken, adaylar bu konuda yeterince ilgili ve etkili mi ?

Mersin, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olmasına rağmen, yeterli ilgiyi görmüyor. Mersin'in turizm potansiyeli, tarım ürünleri ve limanları ile ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek önemli bir şehir olduğu açık bir şekilde ortada. Ancak Mersin için yeterli yatırım yapılmadığından, bu potansiyel yeterince kullanılamıyor.

Sadece kendi parti programlarına bağlı kalarak Mersin'i yönetmeye çalışan bu siyasetçiler, aslında şehrin gerçek sorunlarına kulak tıkıyorlar. Mersin'in trafik, sağlık, eğitim, çevre gibi birçok sorunu varken, adayların bu konulara yeterince değinmediğini görüyoruz.

Ayrıca, adaylar arasındaki çekişmeler ve polemikler de Mersin'in gerçek sorunlarından uzaklaşılmasına neden oluyor. Siyasi partilerin ve adayların seçim kampanyalarında önceliği kendi siyasi çıkarlarına ve propaganda amaçlarına vermesi, halkın gerçek sorunlarına yeterince değinilmediğinin göstergesi.

Mersin halkı olarak bizler, adayların vaatlerine değil, gerçekçi çözüm önerilerine ihtiyacımız var. Siyasi partilerin ve adayların, Mersin'in gerçek sorunlarına çözüm getirmek için çalışmaları ve projeleri hayata geçirmeleri gerekiyor. Bunun için de, halkın sesine kulak vermeleri ve gerçek ihtiyaçlarımıza yönelik politikalar üretmeleri gerekiyor.

Mersin'in gelişimi için iyi kararlar alabilecek ve şehrin sorunlarını çözebilecek adayların seçilmesi, Mersin'in geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir.