Aday tanıtım vinilleri ile ilgili şikayetler gelmeye devam ediyor.

Yerel seçime bir aydan az bir süre kala adaylar çalışmalarını hızlandırırken, aday tanıtım vinilleri de Mersin’in neredeyse her noktasında artış göstermeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde tarafımıza gelen şikayetler üzerine, vatandaşa viniller hakkında ne düşündüklerini sormuştuk, birkaç gün önce de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Objektif mikrofonuna yaptığı açıklamalarda belediyenin şikayet hattına viniller ile ilgili şikayetler aldıklarını ve görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle gerekli mercilere vinillerin toplatılması ile ilgili başvuru yapıldığını belirtmişti.

YAPILAN ŞİKAYETLER ÜZERİNE ERDEMLİ İLÇESİNDE VİNİLLER TOPLANMAYA BAŞLANDI

Gerekli mercilere yapılan başvurular ve kamuoyunun baskısı ile Mersin’in Erdemli İlçesinde dün akşam itibari ile viniller toplanmaya başlandı. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri kanunun yer aldığı 298 sayılı kanunun 61. maddesine göre seçime 19 gün kala İl ve İlçe Seçim Kurullarının aynı hassasiyeti Mersin genelinde göstermesi bekleniyor.

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN

Vatandaşlar, oy verme gününden önceki otuzuncu günden itibaren, propaganda süresinin bitimine kadar konutlarına, işyerlerine veya taşıtlarına, partilere veya adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri asabilir veya yapıştırabilirler. Bu ilan ve reklamlar her türlü vergi ve harçtan muaftır.

Bu maddede belirtilen ilan ve reklam malzemeleri, birinci fıkrada belirtilen yerler dışında, seçim propaganda süresinin sona erdiği andan itibaren hiçbir suretle asılamaz, yapıştırılamaz ve teşhir edilemez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

İlan ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar

Benzine indirim geliyor Benzine indirim geliyor

Madde 61 – (Mülga: 17/5/1979-2234/5 md.; Yeniden düzenleme: 28/12/1993-3959/4 md.; Değişik: 8/4/2010-5980/9 md.)

Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından, bu Kanunda belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. Aksi halde, bu ilan ve reklamlar  kaldırılır  ve masrafları  ilgilisinden  tahsil  edilir. Bu maddede  belirtilen yasaklarla ilgili işlem yapma yetkisi, seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününden önceki otuzuncu güne kadar mülki makamlara, son otuz gün içinde ilçe seçim kurullarına aittir. Belediyeler, bu maddede belirtilen yetkili mercilerin talebi üzerine, maddeye aykırı hususları gidermek için gerekli araç, gereç ve personeli sağlamakla yükümlüdür.

Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar; şehir içi veya şehir dışında, toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamaz. Yolcuların inip bindiği kapalı alanlarda da bu hüküm uygulanır. İlçe seçim kurulları, bu fıkradaki yasaklara aykırılıkların önlenmesi için mülki makamlar vasıtasıyla gerekli denetimi yaparlar.

Muhabir: Pelin Gümüş